This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

News and events

latest news, events and announcements

ОБРЪЩЕНИЕ на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на О [...]

Уважаеми колеги – учени, специалисти, служители, работници и ...

ИВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩОТО [...]

Общото събрание на Българската академия на науките реши на д ...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БАН „ПОВЕЧЕ [...]

В съгласие с решение на Общото събрание, ръководството на Оb ...

MAJOR CHINESE MANUFACTURER OF [...]

On 8 December 2017, a commemorative plaque honouring the est ...

ОБРЪЩЕНИЕ - БАН спуска черни з [...]

Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме б ...

TWO YOUNG SCIENTISTS FROM IEES [...]

This text is available only in Bulgarian. Please, switch on ...

USEFUL LINKS

with other Ogranizations

  • Bulgarian Chemical Communications
  • Bulgarian Chemical Communications
  • Фонд научни изследвания
  • Национален център за информация и документация
  • HORIZON 2020
  • Структурни фондове на ЕС
  • CORDIS
  • Bulgarian Academy of Sciences
  • Централна библиотека на БАН
  • Система за отчитане на научната и експертна дейности в БАН