Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

УЧЕНИ от ИЕЕС-БАН ПОСЕТИХА ГОЛЯМА КИТАЙСКА КОМПАНИЯ

В началото на февруари 2018 г. БАН обсъди възможности за разширяване на сътрудничеството с институти на Българската академия на науките с държавното обединение China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), което има в състава си над 90 фирми, в т.ч. 27 изследователски института. През първите празнични дни на месец март делегация от учени от Института по електрохимия и енергийни системи при БАН(ИЕЕС-БАН) бе на посещение в една от фирмите от обединението - Zibo Torch Energy Co., Ltd. Делегацията бе водена от директора проф. дхн Евелина Славчева, която е и председател на Общото събрание на БАН. [...]

Прочети повече

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2017 - 2018 г.

В съответствие със Заповед № I-39/ 28.02.2018 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя допълнителен конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на тема: “Разработване на нови електродни материали и изследване на електрохимични процеси във водородни енергийни системи с твърд полимерен електролит“. За повече информация – проф. дхн Евелина Славчева, e-mail: eslavcheva@iees.bas.bg В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават следните документи за участие в конк [...]

Прочети повече

ПЪРВО МЯСТО в КОНКУРСА YES за ДОКТОРАНТИ от ИЕЕС

Ас. Елица Петкучева от секция „Водородни системи с полимерен електролит” на ИЕЕС спечели първо място в конкурса за млади учени Young and Energetic Scientists (YES). Тя участва в тазгодишната надпревара сред докторанти с проект „Оригинални техники за синтез на ефективни катализатори за алкална електролиза на вода на базата на смесени метални халкогениди отложени върху Ni-пяна”. Конкурсът се организира за осма поредна година от Клуб Млади Таланти (КМТ - http://www.cys.bg/). В него участват млади учени - бакалаври, магистри, докторанти, на възраст между 18 и 35 години, които искат да развиват сво [...]

Прочети повече

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на Д-Р ГЕНО ПАПАЗОВ!

На 5 февруари 2018 г. д-р Гено Папазов отпразнува своя 75-годишен юбилей на работното си място в ИЕЕС. Д-р Папазов е един от доайените и стожерите на ИЕЕС, който вече 50 години бележи много успехи заедно със своите колеги от секция „Електрохимия на оловните акумулатори”. Неговите научни достижения са високо ценени от световната общност от специалисти в областта на оловните батерии, за което през 2017 г. международен комитет му присъди престижната награда „Гастон Планте Медал”. В празничния ден проф. дхн Евелина Славчева му поднесе поздравителен адрес от името на учените и служителите на ИЕЕС, [...]

Прочети повече

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на ИЕЕС за 2017 ГОДИНА

На 24 януари 2018 г. се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените (ОСУ) и на Научния съвет (НС) на ИЕЕС–БАН, на което доц. д-р Виктор Боев, научен секретар на ИЕЕС, представи пред колектива годишния отчет за дейността на ИЕЕС за 2017 г., а проф. Евелина Славчева, директор на ИЕЕС, запозна учените с финансовия отчет на звеното. От направения разбор на работата по изследователски проекти (8 по бюджетна субсидия на БАН, 8 договора с НФНИ, 8 договора по програмата за подпомагане на млади учени, 4 - по европейски програми и 8 - за научни разработки с фирми от България и чужбина) про [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8