Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2016 - 2017 г. в съответствие Решение № 328 на Министерски съвет от 03.05.2016 г.

ИЕЕС обявавя допълнителен конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” по тематика: „Разработване на нови електродни материали за батерии и суперкондензатори за съхранение на енергия”. За повече информация – доц. д-р Антония Стоянова (antonia.stoyanova@iees.bas.bg) В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС. За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755. За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1 [...]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 04.05.2017 г., от 14 часа, в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: “Диелектрична импедансна спектроскопия за бърз скрининг на смазочни масла и добавки към тях ” на инж. Даниела Райкова Леви докторант на самостоятелна подготовка в ИЕЕС – БАН, специалност 01.05.14 “Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” За повече информация - [...]

Прочети повече

ПРОВЕДЕНА е СРЕЩА-СЕМИНАР, организирана от фирмата "Марвел - ООД"

Ha 28.03.2017 г. в залата на ИЕЕС-БАН се състоя среща-семинар, организирана от фирма „МАРВЕЛ ООД“, представител на групата AMETEK Scientific Instruments (АМЕТЕК SI). На събитието г-н Luca Pini, регионален мениджър на АМЕТЕК SI за Европа, запозна присъстващите с продуктовата гама на фирмата и демонстрира възможностите на някои от най-новите предложения. [...]

Прочети повече

ИНСТИТУТА по ЕЛЕТРОХИМИЯ и ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ при БАН сключи договор с един от най-големите производители на оловни акумулатори в Китай

Представители на ръководството на фирма ZIBO TORCH ENERGY Сo., Ltd., която е един от най-големите производители на оловни акумулатори в Китай, посетиха Института по електрохимия и енергийни системи при БАН (ИЕЕС-БАН) в последните дни на февруари 2017 г. Цел на пребиваването им бе установяване на сътрудничество в областта на електрохимията и технологията на производство на оловни акумулатори. Г-н JianXin Wang, президент на фирмата, заедно с г-н Guangbo Ding, заместник директор, и г-жа Chengcheng Shi, от външнотърговския отдел на фирмата, лично се запознаха с възможностите на секция „Електрохими [...]

Прочети повече

ELSEVIER публикува второ издание на книгата на акад. Дечко Павлов „Оловни акумулатори: наука и технология”

Издадената през 2011 г. книга на акад. Дечко Павлов „Оловни акумулатори: наука и технология” бе посрещната с голям интерес сред гилдията от изследователи, експерти, технолози и инженери, работещи в областта на производството и експлоатацията на оловни акумулатори. Много университети и научни организации по света добавиха в своите библиотеки този научен труд. Elsevier отправи ново предизвикателство към автора, да публикува и второ издание, на което бележитият български учен откликна с неуморен труд в продължение на редица месеци. От месец март 2017 г. издателството вече представя на своя уеб-с [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3