Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 22.07.2022 г., от 11 часа, в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „ВЛИЯНИЕ НА МИКРОСТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ НА ВЪГЛЕРОДНИ МАТЕРИАЛИ В СУПЕРКОНДЕНЗАТОРНИ СИСТЕМИ С РАЗЛИЧНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ” на ас. Боряна Александрова Караманова редовен докторант в ИЕЕС – БАН, специалност 01.05.14 “Електрохимия (вкл. химични източници на тока) [...]

Прочети повече

БТА информира за разработванeто на уреасиликатни хибридни материали в ИЕЕС-БАН

В рубриката „Лик“ на Българска телеграфна агенция (БТА) този месец бе отразено провеждането на фундаментални научни изследвания в ИЕЕС-БАН за синтез на нови хибридни полимерни материали на база уреясиликати. В новинарското съобщение се обръща внимание на разнообразието от потенциални възможности за приложение на уреясиликатни нанокомпозити като определящо за интереса на научния екип в състав проф. д-р Виктор Боев, доц. д-р Ваня Илчева и проф. д-р Тамара Петкова към тези материали. Материалът запознава и със стремежа на учените да постигнат модификации на уреясиликатни хибриди за конкретни елек [...]

Прочети повече

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“

Проведеният на 21 юни 2022 г. Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“ събра в ИЕЕС-БАН представители на партньорите по проекта, управляващия орган и бизнеса, които имат интереси в областта на електрохимичните системи за зелена енергия. Чл.-кор. Евелина Славчева, ръководител на ЦК ХИТМОБИЛ, представи общия напредък по изпълнение на трите модула на проекта: М1 - Индустриални изследвания, М2 -Експериментално развитие и М3 - Разпространение и технологичен трансфер. Тя резюмира постигнатото в изграждане на шестте лаборатории по първите два модула (пет от тях вече готови [...]

Прочети повече

ЦК ХИТМОБИЛ кани на втори информационен ден

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведен на 21.06.2022 г., (вторник), от 10:30 ч. в конферентната зала на ИЕЕС-БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, блок 10. Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите в напредъка по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни [...]

Прочети повече

ЦК „ХИТМОБИЛ“ бе представен на ученици от Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“

Ученици от специалност „Електрически превозни следства“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, София бяха на посещение в ИЕЕС-БАН на 10 юни 2022 г. Поканени бяха за да се запознаят с дейности и резултати по изграждане и развитие на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“, по който институтът е бенефициент. Доц. д-р Галин Борисов посрещна групата младежи в двора на института, където им показа електрическия автомобил, осигурен по проекта. Той разговаря с тях за двата основни типа източници на електрозахранване в автомобилите с електромотор (без двигател с вътрешно горене) – [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 29