Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Твърди електролити

тел: (+359 2) 979 2767, ел. поща: tpetkova@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Научните интереси на членовете от секция „Твърди електролити“ са свързани с разработване на перспективни материали за приложение в електрохимията. Секцията притежава дългогодишен опит в синтеза и охарактеризирането на неорганични материали (халкогенидни и оксидни) и на хибридни материали, получени като масивни, тънки слоеве или нанокомпозитни материали. Използват се традиционни (синтез от стопилка и вакуумно-термично отлагане) и съвременни (зол-гел, хидротермален) методи за получаването им. Работи се по създаване на композитни електролитни материали за литиеви батерии. Изследват се електроди, имобилизирани с фоточувствителни молекули за очистване на води, както и на неорганични и хибридни материали, получени във вид на тънък слой за приложение като оптични сензори и биосензори. Получават се и се изследват нанокристални диамантени слоеве за фотоелектрохимично приложение. Разработват се нови материали за приложение като електролити в нискотемпературни горивни клетки.

Състав

 • проф. д-р Тамара Петкова
  (ръководител)
 • доц. д-р Ваня Илчева
 • доц. д-р Виктор Боев
 • гл. ас. д-р Офелия Костадинова
 • ас. Деница Ничева
 • ас. Дона Блъскова – Кошничарова
 • ас. Веселин Желев
 • Здравка Славкова - химик
Staff

Проекти (2011 - 2017)

 • ​"Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици (SuSiCo)", ФНИ
 • "Мeталооксидни слоеве за сензори", Програма за подпомагане на млади учени, ДФНП-40
 • "Синтез и охарактеризиране на оксиди с шпинелов тип структура като катализатори за цинк-въздух батерии", Програма за подпомагане на млади учени, ДФНП-200
 • “Нови материали за чиста енергия, БАН
 • “Нови аморфни материали – синтез, свойства, приложение”, Румъния,
 • “Наноразмерни материали за приложение в горивни клетки и батерии”, Полша
 • „Изследване на механизмите на проводимост и обратимост в иновативен дизайн на твърдооксидна горивна клетка“, ДФНИ Е02/3 „Zinc Air Secondary innovative nanotech based batteries for efficient energy storage“ – ЕО, Хоризонт 2020
 • „Медни и калаени сулфиди с добавка на антимон – материал за фотоелектрични слънчеви преобразуватели“, Египет

Публикации (2011 - 2017)

 1. Koleva, O., Kochnitcharova, D., Mladenova, E., Lefterova, E., Petkova, T., Vladikova, D., Structure-conductivity correlation in (TiO2)5(V2O5)70(P2O5)25 glass for low-temperature SOFCs. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, BULGARIAN ACAD SCIENCE, 2016, 110-114.
 2. Pehlivanova, S., Petkov, Ch., Surleva, A., Petkov, P., Popov, C., Petkova, T., Diamond electrodes for wastewater treatment. Bulgarian Chemical Communications, 48, 2016, 78-81.
 3. Slavova M.P., Zamfirova G.I., Boev V.I., Gaydarov V.T., Yotova L.K., Gomes, M.J.M., Silva, C.J.R., Controlled aggregation of gold nanoparticles in a di - ureasil m atrix . Optical and micro in dentation investigation. Bulgarian Chemical Communications, 47, 2, Journal of the Chemical Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2015, ISSN:0324-1130, 699 - 705. ISI IF:0.349
 4. Petkova T., Koleva O., Kochnitcharova D., Lefterova E., Petkov P., Study of novel oxide materials for fuel cells application. Proc. of 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics, 2015
 5. Pehlivanova S., Petkov Ch., Popov C., Petkov P., Boev V., Petkova T., Nanostructured diamond electrodes for energy conversion applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_49, 479 - 486. SJR:0.11
 6. Nicheva D., Stankulov T., Blyskova-Koshnicharova D., Lefterova E., Koleva, O. Momchilov, A. Petkova T., Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_53, 511 - 517. SJR:0.11
 7. Koleva O., Simeonov S., Kozhukharov S., Machkova M., Structural study of perovskite materials for SOFCs applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_50, 487 - 496. SJR:0.11
 8. Kavetskyy, T.S., ŠAuša, O., Petkova, T., Boev, V., Petkov, P., Kukhta, A.V., Stepanov, A.L., Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_9, 85 - 90. SJR:0.11
 9. Jelev V., Petkov P., Markova Iv., Petrov T., Thin films of metal oxides for preparing of a position sensitive photodetector. Bulgarian Chemical Communications, 42, 2015
 10. Ilcheva, V., Petkova, T., Muktepavele, F., Kolev, K., Mechanical behaviours of (As2S3)100-xAgIx bulk glasses and thin films. Advances in Natural Science: Theory & Applications, 4, 1, Academic Publications, Ltd, 2015, ISSN:1715-7862 (printed version); 1715-7870 (online version), DOI:http://dx.doi.org/10.12732/ansta.v4i1.2, 3 - 13
 11. Ilcheva, V., Petkov, E., Popov C., Boev, V., Koleva, O., Petkov, P., Petkova, T., Yannopoulos, S.N., Stress measurements and optical studies of (AsSe)100−xAgx films for optical sensor applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_31, 311 - 318. SJR:0.11
 12. T.S. Kavetskyy, O. Šauša, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A.V. Kukhta, A.L. Stepanov, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Doppler broadening of annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based nanocomposites p.85
 13. V. Ilcheva, E. Petkov, C. Popov, V. Boev, O. Koleva, P. Petkov, T. Petkova, S. N. Yannopoulos, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Stress measurements and optical studies of (AsSe)100-xAgx films for optical sensor applications, p.311
 14. D. Nicheva, D. Blyskova-Koshnicharova, E. Lefterova, O. Koleva, A. Momchilov, T. Petkova, , T. Stankulov, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries, p.511
 15. S. Pehlivanova, Ch. Petkov, C. Popov, P. Petkov, V. Boev, T. Petkova, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Nanostructured diamond electrodes for energy conversion applications, p.479
 16. T. S. Kavetskyy, V. M. Tsmots, L. I. Pankiv, O. M. Dubyk, T. Petkova, P. Petkov, H. Eckert, A. L. Tepanov, J Optoelectron Adv Mat., Vol. 16, 2014, p. 1317 – 1321, On the concentrations of magnetically ordered clusters and paramagnetic centers per magnetic cluster in Ag/AgI-As2S3 glasses,
 17. D. V. Blaskova-Kochnitcharova, T. Petkova, L. Fachikov, E. Lefterova, I. Kanazirski, P. Angelov, S. Vassilev, Bulg, Chem.commun. , v.45 issue A,p.159 Investigation of glass-crystalline TiO2-V2O5-P2O5 samples.
 18. P. Petkov, V. Ivanova, A. Zaidana, T. Petkova, Surface and interface analysis, 2014, 46, (10-11), 1077–1080, Glass forming ability of vitreous Ge-Te-In system,
 19. V. Ivanova, Y.Trifonova, P. Petkov, A. Zaidana, T. Petkova, Optoelectronics and advanced materials – rapid communications, Vol. 8, No. 1-2, 2014, p. 42 - 44The influence of In on photo-induced properties of Ge-Te-In chalcogenide thin films,
 20. T. Kavetskyy , J. Borc , P. Petkov , K. Kolev , T. Petkova , V. Tsmots, Solid State Ionics, 233 (2013), 107-109 Reply on the “critical comments on speculations with…free-volume defects in ion-conducting Ag/AgI–As2S3 glasses…”,
 21. T. Kavetskyy, O. Šauša, J. Krištiak, T. Petkova, P. Petkov, V. Boev, N. Lyadov, A. Stepanov, Materials Science Forum 733 , 171-174, (2013), 733 171 (2013), “New organic-inorganic hybrid ureasil-based polymer materials studied by PALS and SEM techniques,
 22. B. Monchev, T. Petkova, P. Petkov, V. Ilcheva, Physics Procedia, 44 ( 2013 ) 108 – 113, Optical behavior of (GeS1.5)1-x(AgI)x glasses,
 23. V. Ilcheva, P Petkov, V Boev, T. Petkova, Physics Procedia, 44 ( 2013 ) 67 – 74, Optical properties of thermally evaporated, (As2Se3)100-xAgx thin films,
 24. Т. Kavetskyy, N. Lyadov, V. Valeev, V. Tsmots, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A. L. Stepanov, New organic-inorganic hybrid ureasilbased polymer and glass-polymer composites with ion-implanted silver nanoparticles, Phys. Status Solidi C 9, No. 12, 2444–2447 (2012) / DOI 10.1002/pssc.201200342
 25. T. Petkova, V.Ilcheva, P.Ilchev, P.Petkov, Ge-chalcogenide glasses – properties and application as optical material, Key Engineering Materials , Key Engineering Materials Vol. 538 (2013) pp 316-319 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.538.316
 26. V.Ilcheva, P.Petkov, T.Petkova, B.Monchev, ANSTA, 1 95 (2012), “Effect of antimony addition on physico-chemical properties of As-Se glasses”
 27. V Ilcheva, P Petkov, T Petkova, V Boev, B Monchev, Journ.of Physics, Conf. Series, 356 (2012) 012028 , Compositional dependence of optical properties of silver containing As2Se3 thin films
 28. K.Kolev, T.Petkova, P.Petkov, C.Popov, F.Muktepavela, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.203, “Surface development of (As2S3)1-x(AgI)x thin films for Gas sensor applications“
 29. Kolyo Kolev, Cyril Popov, Faina Muktepavela, Plamen Petkov, Johann Peter Reithmaier, Tamara Petkova, Zeitschrift für anorganische Chemie 08/2012; 638(10), Mechanical Behaviors of (As2S3)100–x(AgI)x Bulk Glasses and Thin Films
 30. T. Kavetskyy, K. Kolev, V. Boev, P. Petkov, T. Petkova, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.103, “Nanovoids in glasses and polymers probed by positron annihilation lifetime spectroscopy”
 31. Ivan Kaban, P. Jóvári, T. Petkova, Plamen Petkov, A. Stoilova, B. Beuneu, W. Hoyer, N. Mattern, J. Eckert, Nanotechnological Basis for Advanced Sensors 01/2011; DOI: 10.1007/978-94-007-0903-4_20, Atomic Structure of (Ge0.2Se0.8)85B15 and (Ge0.2Se0.8)85In15 Glasses
 32. V. Ilcheva, V.Boev, T.Petkova, P.Petkov, E.Petkov, G.Socol, I.N.Mihailescu, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.211, “Thin As-Se-Sb films as potential medium for optics and sensor application”
 33. B. Monchev, T. Petkova, C. Popov, P. Petkov, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.423, “Gas Sensor Based on Chalcohalide AgI-Containg Glasses”
 34. Kostadinova, T. Petkova, A. Chrissanthopoulos, P.Petkov and S. N. Yannopoulos, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.217, “Structure of AgI-AsSe glasses by Raman scattering and ab initio calculations”
 35. P. Petkov, C. Popov, T. Petkova, E. Petkov, J.P. Reithmaier, J.Opt.Adv.Mater., 13 (2011) 366, “Mechanical stability of (GeTe4)100-xGax and (GeTe5)100-xGax phase change thin films”
 36. T. Petkova, V. Ilcheva, P. Petkov, G. Socol, C. Ristoscu, C.N. Mihailescu, I.N. Mihailescu, C. Popov, J.P. Reithmaier, Applied Physics A, (2011) DOI: 10.1007/s00339-011-6461-6 , “Optical studies of (AsSe)100–x Sbx thin films”
 37. Kostadinova , A. Chrissanthopoulos, T. Petkova, P. Petkov, S.N. Yannopoulos, Journal of Solid State Chemistry 184 (2011) 447, “Structure and vibrational modes of AgI-doped AsSe glasses: Raman scattering and ab initio calculations”
 38. T. Kavetskyy, J. Borc, P. Petkov, K. Kolev, T. Petkova, Solid State Ionics 183 (2011) 16, “Free-volume defects and microstructure in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses as revealed from positron annihilation and microhardness measurements”