Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен “доктор на науките”, по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 28.06.2022 г., присъжда на д-р Мохамед Абдул-Монеим Деяб образователната и научна степен „доктор на науките” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

 

 

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 20.07.2021 г., присъжда на ас. Борис Тодоров Широв образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

 

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

ас. Елена Михайлова-Димитрова

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 05.11.2020 г., присъжда на ас. Елена Стоянова Михайлова-Димитрова образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7