Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 25.10.2017 г., присъжда на инж. Борис Георгиев Велев образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)".

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

  • проф. дн Евелина Славчева (ИЕЕС - БАН) - Рецензия
  • доц. дн Цветина Доброволска (ИФХ - БАН) - Рецензия
  • доц. д-р Атанаска Трифонова (ИЕЕС - БАН) - Становище
  • доц. д-р Катя Игнатова (ХТМУ - София) - Становище
  • доц. д-р Людмил Фачиков (ХТМУ - София) - Становище

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 24.07.2017 г., присъжда на Илиян Красимиров Попов образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)".

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

ас. Емилия Ангелова Младенова

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 06.07.2017 г., присъжда на ас. Емилия Ангелова Младенова образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)".

  • 1
  • 2
  • 3