Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Вакантни позиции

в ИЕЕС - БАН

Kонкурс за заемане на длъжността „Водещ изследовател“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „Водещ изследовател“ по проект № BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 24.06.2022г. Одобрени кандидати публикувано на 27.06.2022г. [...]

Прочети повече

Kонкурс за заемане на длъжността „Изследовател“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „Изследовател“ по проект № BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 24.06.2022г. Одобрени кандидати публикувано на 27.06.2022г. [...]

Прочети повече

Конкурс за За ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА ЕКИПА по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС За ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА ЕКИПА по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл. допуснати кандидати публикувано на 11.05.2022г. одобрени кандидати публикувано на 13.05.2022г. [...]

Прочети повече

Kонкурс за заемане на длъжността „асистент“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на направление "Материали за енергия" съгласно решение на НС протокол 4/28.02.2022 т. 2. Всяко заинтересовано лице може да подаде автобиография и придружителни документи всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 10, етаж 2, стая 202 – секретариат или по имейл на e-mail: iees@iees.bas.bg в периода от 03.03.2022 г. до 03.04.2022 г. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна [...]

Прочети повече

Обява външен експерт - юрист

С настоящата Обява Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН информира всички заинтересовани страни, че във връзка със сключен на 21.03.2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG05M20P001-1.002-0014 за изпълнение на проект: „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, бенефициентът търси да назначи експерт на длъжност: юрист. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 08.02.2022г. Одобрени кандидати публикувано на 10.02.2022г. [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7