Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2020 - 2021 г.

В съответствие със Заповед № I-42/16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявява конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” . В срок до 13.05.2022 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за придобита образователно-кв [...]

Прочети повече

КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2021-2022г.

В съответствие със Заповед № I-116/06.07.2021 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия”. В срок от 13.08.2021 до 13.10.2021 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за пр [...]

Прочети повече

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2020 - 2021 г.

В съответствие със Заповед № I-36/08.02.2021 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” на теми: “Оловни акумулатори с усъвършенствана конструкция и подобрени електродни структури и материали“. За повече информация – доц. д-р Пламен Николов, e-mail: p_nikolov@iees.bas.bg „Съхранение на енергия и водородна енергетика” За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail: graikova@iees.bas.bg "Разработване на нови метал хидридни [...]

Прочети повече

ПРИЕМ на ДОКТОРАНТИ за учебната 2019 - 2020 г.

В съответствие със Заповед № I-114/23.07.2019 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на теми: “Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид“. За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail: k.petrov@iees.bas.bg „Съхранение на енергия и водородна енергетика” За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail: graikova@iees.bas.bg В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.201 [...]

Прочети повече

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2018 - 2019 г.

В съответствие със Заповед № I-46/26.02.2019 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя допълнителен конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на тема: “Разработване на нови електродни материали и изследване на електрохимични процеси във водородни енергийни системи с твърд полимерен електролит“. За повече информация – проф. дхн Евелина Славчева, e-mail: eslavcheva@iees.bas.bg В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават следните документи за участие в конку [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2