Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен “доктор на науките”, по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

  • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН) -
  • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
  • проф. дн Мартин Божинов (ХТМУ) -
  • проф. дн Марио Митов (ЮЗУ "Неофит Рилски") -
  • проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН) -
  • доц. д-р Людмил Фачиков (ХТМУ) -
  • доц. д-р Ели Григорова (ИОНХ-БАН) -

Кандидати

Решение

.

В момента няма обявена процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“