Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

В момента няма обявена процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“

Придобиване на обазователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

  • проф. дн Евелина Славчева (ИЕЕС - БАН) - Рецензия
  • доц. дн Цветина Доброволска (ИФХ - БАН) - Рецензия
  • доц. д-р Атанаска Трифонова (ИЕЕС - БАН) - Становище
  • доц. д-р Катя Игнатова (ХТМУ - София) - Становище
  • доц. д-р Людмил Фачиков (ХТМУ - София) - Становище

Кандидати

Решение

.