Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Водородни системи с полимерен електролит

тел: (+359 2) 971 1161; 884 7020; ел. поща: eslavcheva@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Секция ВСПЕ провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на електрохимично получаване на водород и енергия в електролизни, горивни и обратими бифункционални клетки с полимерен електролит. Научно-изследователската дейност включва разработване на нови електродни материали (катализатори, каталитични носители) и компоненти (електроди, мембранни електродни пакети), тяхното охарактеризиране, интегриране в моделни системи и изпитване на функционалните им харатктеристики в условия близки до реалните за работата на тези системи. Изследват се мултиметални катализатори, смесени системи метал-метален оксид и композитни системи с активен каталитичен носител. Разработват се нови материали с намалено и нулево съдържание на платина, повишена структурна и химична устойчивост. Създават се лабораторни прототипи на водородни енергийни системи и автономни тестови устройства. Екипът притежава експертиза и в други области на електрохимичното материалознание като корозия, инхибитори на корозия, електрохимични сензори, функционално електростимулиране, стъкла и стъклокерамични материали, сонохимия/акустохимия.

Състав

 • проф. дхн Евелина Славчева (ръководител)
 • доц. д-р Елефтерия Лефтерова
 • доц. д-р Иван Радев
 • доц. д-р Ива Бетова
 • гл. ас. д-р Галин Борисов
 • гл.ас. д-р Георги Топалов
 • ас. Елица Петкучева
 • ас. Петър Ангелов
 • ас. Катерина Максимова

 

 • ас. Ивета Бошнакова
 • Денис Паскалев, технолог
 • Теодосий Димитров, докторант
Staff

Проекти (2011 - 2017)

 • „Композитни катализатори за получаване на водород с приемна структура монтморилонит - синтез, свойства и квантово-химични модели”, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, ДФНП-17-150
 • ,,Смесени метални халкогениди отложени върху Ni-пяна –ефективни катализатори за алкална електролиза на вода (Прилагане на оригинални техники за синтез и изследване)’’, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, ДФНП-17-147
 • “Високо ефективни корозионо устойчиви металокерамични електроди за електролизни клетки/водородни генератори с полимерна протон проводяща мембрана”, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, ДФНП-17-149
 • "Novel Education and Training Tools based on digital applications related to Hydrogen and Fuel Cell Technology", /NET-Tools/, H2020-EU
 • "Композитни катализатори за електрохимично получаване на водород с приемна структура монтморилонит", Програма за подпомагане на млади учени, ДФНП-41
 • „Електрохимично преобразуване на енергия във водородно-кислородни елементи с полимерен електролит”, БАН
 • „Интегрирана система за на основата на биомаса за получаване на чиста енергия“, ДФНИ – Е02/2
 • „Многокомпонентни катализатори, несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с анионпроводяща полимерна мембрана“, ДФНИ – Е02/9

Публикации (2011 - 2017)

 1. D. Goranova, E Lefterova, R. Rashkov, Electrocatalytic activity of Ni-Mo-Cu and Ni-Co-Cu alloys for hydrogen evolution reaction in alkaline medium, International Journal of Hydrogen Energy, in press.
 2. Yolina Hubenova, Eleonora Hubenova, Evelina Slavcheva, Mario Mitov, The glyoxylate pathway contributes to enhanced extracellular electron transfer in yeast-based biofuel cell, Bioelectrochemistry 116 (2017) 10–16.
 3. G. Borisov, S. Avramov, E. Petkucheva, E. Lefterova, E. Slavcheva, W. Lehnert, Effect of sintering temperature on performance and durability of HT-PEFC cathodes, Bulgarian Chemical Communications, 49 Special Issue C (2017) 179 – 185.
 4. I. Boshnakova , E. Lefterova, E. Slavcheva, Montmorillonite as a catalytic support in water electrolysis, Bulgarian Chemical Communications, Volume 49 Special Issue C (2017) 241 – 246.
 5. Ch. Girginov, S. Veleva, S. Kozhuharov, A. Stoyanova, E. Lefterova, M. Mladenov, R. Raicheff, A comparative study of biogenic hematite and magnetite forapplication as electrode materiales in hybrid supercapacitors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52:3 (2017) 557-563.
 6. Stoyanova, A., Islam, M., Borisov, G., Bredow, T., Lefterova, E., Slavcheva, E., Effect of Partial Replacement of Pt-Based Catalysts with Fe- and Co-for Oxygen Evolution Reaction in Pem Water Electrolysis: A Combined Theoretical and Experimental Study. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3, 3, 2016, 158-165.
 7. Radev, D., Avramova, I., Kovacheva, D., Gautam, D., Radev, I., Synthesis of Boron Carbide by Reactive‐Pulsed Electric Current Sintering in the Presence of Tungsten Boride. International Journal of Applied Ceramic Technology, 13, 6, The American Ceramic Society, 2016, 997-1007.
 8. Petkucheva, E., Lefterova, E., Heiss, J., Schnakenberg, U., Slavcheva, E., Influence of the gold sub-layer on the catalytic properties of magnetron sputtered Pt and Ir thin films. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016, 38-43.
 9. Maksimova - Dimitrova, K, Lefterova, E, Atanasova - Vladimirova, S, Slavcheva, E., Influence of metal loading on morphology and performance of oxide supported cobalt electrocatalysts. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016,  85-90.
 10. Lazar, J., Schnelting, C., Slavcheva, E., Schnakenberg, U., Hampering of the Stability of Gold Electrodes by Ferri-/Ferrocyanide Redox Couple Electrolytes during Electrochemical Impedance Spectroscopy. Analytical Chemistry, 88, 1, American Chemical Society, 2016,  682-687.
 11. Koleva, O., Kochnitcharova, D., Mladenova, E., Lefterova, E., Petkova, T., Vladikova, D., Structure-conductivity correlation in (TiO2)5(V2O5)70(P2O5)25 glass for low-temperature SOFCs. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, BULGARIAN ACAD SCIENCE, 2016, 110-114.
 12. Bachvarov, V, Lefterova, E, Rashkov, R., Electrodeposited NiFeCo and NiFeCoP alloy cathodes for hydrogen evolution reaction in alkaline medium. International Journal of Hydrogen Energy, 41, 10, Elsevier, 2016, 12762-12771.
 13. Avramov, S., Lefterova, E., Penchev, H., Sinigersky, V., Slavcheva, E., Comparative study on the proton conductivity of perfluorosulfonic and polybenzimidazole based polymer electrolyte membranes. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016, 43-50.
 14. Lefterova E., Stoyanova A., Kolev H., Tyuliev G., Paneva D., Borisov G.R., Dragieva I., Efect Of D.C. Magnetic Field on Some Physical and Catalytic Properties of Fe- and Fe/Pt- Nanoparticles Synthesized by BH Method, Bulgarian Chemical Communications, 47 (4) (2015) pp. 1014 – 1021
 15. E. Petkucheva, E. Lefterova, J. Heiss, U. Schnakenberg, E. Slavcheva, Magnetron sputtered multilayered (Ti-Au-Pt) catalysts for hydrogen energy systems, Nanoscience & Nanotechnology (2015) 15 , ISSN: 1313-8995.
 16. Borisov G., Stoyanova A. Lefterova E., Vasilev S., Slavcheva E., Ebonex-supported PtM anode catalysts for PEM water electrolysis. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3 (2015), pp. 97-108.
 17. Slavcheva E., G. Borisov, E. Lefterova, E. Petkucheva, I. Boshnakova, Ebonex supported iridium as anode catalyst for PEM water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 11356-11361
 18. Nicheva D., Stankulov T., Blyskova-Koshnicharova D., Lefterova E., Koleva O., Momchilov A., Petkova T., Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries, NATO Science for Peace and Security Series – B: Physics and Biophysics, Eds: Plamen Petkov, Dumitru Tsiulyanu, Wilhelm Kulisch, Cyril Popov, Springer Netherlands, (2015), pp.511-517
 19. Slavcheva E., Ganske G., Schnakenberg U., Sputtered Pd as hydrogen storage for a chip integrated micro energy system, The Scientific World Journal (2014), Article ID 146126, 7 pages.
 20. Slavcheva E., Appeal to Hydrogen Energy Centers in Balkan and Danube Region Countries, International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 1192-1193
 21. Staneva M., Budurova D., Ublekov F., Radev I., Penchev H. and Sinigersky V., Improving the Mechanical Properties and Preserving the Proton Conductivity of p-PBI Membranes by Varying the Phosphoric Acid Doping Level, Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research 1 (1) (2014), 15-23.
 22. Radev I., Lefterova E., Tsotridis G., Influence of failure modes on PEFC stack and single cell performance and durability, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) pp.7133–7139
 23. Radev I., Topalov G., Ganske G., Lefterova E., Tsotridis G., Schnakenberg U., Slavcheva E., Catalytic activity of co-sputtered PtIr thin films toward oxygen reduction, Bulgarian Chemical Communications, 45 (179-185) 2013
 24. Borisov G., Stoyanova A., Lefterova E., Slavcheva Е., A novel non-carbon gas diffusion layer for PEM water electrolysis anodes, Bulgarian Chemical Communications, 45 (186-190) 2013
 25. Stoyanova A., Borisov G., Lefterova E., Slavcheva Е., MEA with carbon free Pt-Fe catalysts and gas diffusion layers for application in PEM water electrolysis, Bulgarian Chemical Communications, 45 (191-195) 2013
 26. Blaskova-Kochnitcharova D. V., Petkova T., Fachikov L., Lefterova E., Kanazirski I., Angelov P., Vassilev S., Investigations Of Glass-Crystalline TiO2-V2O5-P2O5 Samples, Bulgarian Chemical Communications, 45(A) (2013) 159-162.
 27. Sinigersky V., Budurova D., Penchev H., Ublekov F., Radev I., Polybenzimidazole-graft-polyvinylphosphonic acid - Proton conducting fuel cell membranes Journal of Applied Polymer Science, 129 (3) , (2013) pp. 1223-1231.
 28. Borisov G., Lefterova E., Stoyanova A., Slavcheva E., Angelov P., Vassilev S., Optimization the synthesis conditions using sol-gel method of catalysts materials for PEM water splitting, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy 48 (2013) 162-167
 29. Radev I., Topalov G., Lefterova E., Ganske G., Schnakenberg U., Tsotridis G., Slavcheva E., Optimization of platinum/iridium ratio in thin sputtered films for PEMFC cathodes, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 7730-7735
 30. Stoyanova A., Borisov G., Lefterova E., Slavcheva E., Oxygen evolution on Ebonex-supported Pt-based binary compounds in PEM water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 16515-16521
 31. Topalov G., Ganske G., Lefterova E., Schnakenberg U., Slavcheva E., Preparation and properties of thin Pt-Ir films deposited by dc magnetron co-sputtering, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 15437-15445
 32. Stoyanova A., Slavcheva E., Effect of the molecular structure of some quinones on their corrosion inhibiting action, Materials and Corrosion 62 (2011) 872-877
 33. Paunivic P., Gogovska D., Popovski O., Stoyanova A., Slavcheva E., Lefterova E., Iliev P., Dimitrov A., Hadzi Jordanov S., Preparation and characterisation of Co-Ru/TiO2/MWCNTs electrocatalysts in PEM hydrogen electrolyser, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 9405-9414
 34. Paunovic P., Popovski O., Gogovska D., Lefterova E., Slavcheva E., Dimitrov A., Electrocatalytic activityof hypo-hyper-d-electrocatalysts (Me/TiO2/MWCNTs) based on Co-Ru in alkaline hydrogen electrolyser, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 39 (2011) 55-65
 35. Slavcheva E., Magnetron sputtered iridium oxide as anode catalyst for PEM hydrogen generation, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 39 (2011) 45-54
 36. Lefterova E., Stoyanova A., Borisov G., Slavcheva E., Physical characterization of Pt-M binary electrocatalysts for water splitting, Bulgarian Chemical Communications 43 (2011) 138-142
 37. Paunović P., Gogovska D., Popovski O., Radev I., Lefterova E., Slavcheva E., Dimitrov A., Hadži Jordanov S., Non-Platinum electrode materials for hydrogen evolution: effect of catalyst support and metallic phase, Bulgarian Chemical Communications 43 (2011) 74-80
 38. Ganske G., Slavcheva E., van Ooyen A., Mokwa W., Schnakenberg U., Sputtered platinum-iridium layers as electrode material for functional electrostimulation, Thin Solid Films 519 (2011) 3965-3970
 39. Kostadinova, D., Topalov, G., Stoyanova, A., Lefterova, E., Dragieva, I., Investigations of mixed oxids Mg/Ni/Al(O) from layered double hydroxides as catalyst support for proton exchange membranewater electrolysis, Bulgarian Chemical Communications 43 (1) (2011), pp. 164-168.