Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Електрохимични методи

тел: 02/9714733; 02/979 2765, ел. поща: d.vladikova@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

В секция „Електрохимични методи“ се разработват конвенционални и авангардни електрохимични методи - импедансна, диелектрична и кулонометрична спектроскопии, нестационарен и диференциален анализ, спектрални трансформации и образна диагностика. Извършва се тестване и окачествяване на батерии и горивни клетки, в това число се изследват, моделират и диагностицират високотемпературни твърдооксидни горивни клетки (SOFC). Провежда се диагностика на крупни индустриални батерии. В секцията се разработват интелигентни водородни и хибридни системи за съхранение на енергия и транспортни приложения.

Състав

 • проф. дхн Дария Владикова (ръководител)
 • проф. дхн дтн Здравко Стойнов
 • доц. д-р Гергана Райкова
 • гл.ас. д-р Милена Кръпчанска
 • гл.ас. д-р Благой Бурдин
 • ас. д-р Емилия Младенова
 • ас. Ивайло Генов
 • ас. Миглена Славова
 • Елена Михайлова, докторант
 • Марин Пандев, докторант  
Staff
Access Impedance

Европейски интернет център по импедансна спектроскопия (Access Impedance)

Access Impedance е уеб сайт на Европейския интернет център по импедансна спектроскопия (EICIS), осигуряващ свободен достъп до новия свят на импедансната спектроскопия.

Проекти (2011 - 2017)

 • "Identification of legal-administrative barriers for the installation and operation of key FCH technologies", /HyLAW/, H2020-EU
 • “Усъвършенствани стакове с нови твърдооксидни горивни клетки на базата на материали с подобрена дълготрайност /ENDURANCE/”, 7 РП - „Горивни клетки и водород FCH JU”
 • „Цинк-въздушни акумулатори за съхранение на енергия,/№ ZAS/646186-2 ZAS/”, 8 РП - Хоризонт 2020
 • “Изследване възможностите за прилагане на импедансна спектроскопия за онлайн State-of-Health мониторинг на батерийни системи за акумулиране на енергия”, ЕНЕЛ, Италия
 • „Изследване механизмите на проводимост и обратимост на иновативен дизайн на твърдо-оксидна клетка” /IMOOD/, ФНИ - МОН
 • „Разработване на комплексна система за биоремедиация на води, замърсени с тежки метали и когенерация на енергия на основата на микробния метаболизъм”, ФНИ – МОН
 • „Обратими твърдооксидни горивни клетки-електролизьори“, ЕБР - БАН

Публикации (2011 - 2017)

 1. Akay, S., Esat, B, Vladikova, D., Genov, I., Mladenova, E.,  A Novel Proton Conducting Polymer Functionalized with 1-Hydroxy-Benzimidazole-3-oxide. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 41, Issue 28, Elsevier Ltd., 2016, , 12101-1210.
 2. Gateva, PA, Angelova, VT, Georgieva-Nikolova, RT, Veselinov, TR, Nankova, VH, Nikolova, MM, Hadjiolova, RK, Slavova, MP., Synthetic cannabimimetics detected in smoking blends on the Bulgarian territory–toxicological significance. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 3, BULGARIAN ACADEMY of SCIENCE, 2016, 461-468.
 3. Koleva, O., Kochnitcharova, D., Mladenova, E., Lefterova, E., Petkova, T., Vladikova, D., Structure-conductivity correlation in (TiO2)5(V2O5)70(P2O5)25 glass for low-temperature SOFCs. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, BULGARIAN ACAD SCIENCE, 2016.
 4. Krezhov, K., Vladikova, D., Raikova, G., Genov, I., Malakova, T., Dimitrov, D., Svab, E., Fabian, M., Structure Study of BaCe0.85Y0.15O3-Δ (BCY15) as Solid Oxide Fuel Cell Materal. AIP Conference Proceedings, 1722, AIP Publishing LLC, 2016.
 5. Mladenova, E., Stoynov, Z., Vladikova, D., Comparative studies of polarizable dielectric fluids in yttrium-doped barium cerate by Permittivity Spectroscopy. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, 2016, 39-42.
 6. Veleva, S., Stoyanov, L., Stoyanova, A., Girginov, Ch., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff R.. A hybrid supercapacitor: activated carbon/LiBF4/activated carbon-biogenic Fe2O3 composite. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 4, Bulgarian Academy of Sciences, 2016,  758-762.  
 7. Raicheff, R., Mladenov, M., Stoyanov, L., Boshkov, N., Bachvarov V., Novel current collector and active mass carrier of the zinc electrode for alkaline nickel-zinc batteries. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 1, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 61-65.
 8. Milchev A., Nucleation phenomena in electrochemical systems: thermodynamic., Journal Chem. Text., ChemTexts (2016) 2: 4.
 9. Vladikova, D.E., Stoynov, Z.B., Wuillemin, Z., Montinaro, D., Piccardo, P., Genov, I., Rolland, M., Impedance Studies of the Reduction Process in NiO-YSZ SOFC Anodes. ECS Transactions (ECST), 68(1)2015, pp.1161 - 1168
 10. Vladikova, D., Stoynov, Z., Chesnaud, A., Thorel, A., Viviani, M., Barbucci, A., Nicolella, A., Bertei, A., Raikova, G., Carpanese, P., Krapchanska, M., Reversibility in Monolithic Dual Membrane Fuel Cell. Bulgarian Chemical Communications, 47(2) 2015, pp. 519 - 525.
 11. Stoyanova-Ivanova, A., Terzieva, S., Ivanova, G., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Georgieva, S., Blagoev, V., Zaleski, A., Mikli, V., The use of high -temperature superconducting cuprate as a dopant to the negative electrode in Ni-Zn batteries. Bulgarian Chemical Communications, 47, 1, 2015, ISSN:0324-1130, 221 - 228. ISI IF:0.349
 12. Stoyanov, L., Terzieva, S., Stoyanova, A., Stoyanova-Ivanova, A., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Superconducting BSCCO ceramics as additive to the zinc electrodе mass in rechargeable nickel-zinc batteries. Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 2, 2, 2015, ISSN:ISSN 2454-3136, 83 - 91. ISI IF:0.791
 13. Slavova, M.P., Zamfirova, G.I., Boev, V.I., Gaydarov VT, Yotova, L.K., Gomes, M.J.M., Silva, C.J.R., Controlled aggregation of gold nanoparticles in a di - ureasil m atrix . Optical and micro in dentation investigation. Bulgarian Chemical Communications, 47, 2, Journal of the Chemical Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2015, ISSN:0324-1130, 699 - 705. ISI IF:0.349
 14. Ionascu, A.M., Raikova, G., Mladenova, E., Mercioniu, I., Electrical Conductivity Studies of Scandia Doped Ceria. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 10, 4, Virtual Institute of Physics operated by Virtual Company of Physics, 2015, ISSN:1842 - 3582, 1275 - 1280. ISI IF:0.945
 15. Girginov, Ch, Stoyanov, L, Kozhukarov, S, Stoyanova, A, Mladenov, M, Raicheff, R., Study on adsorption properties of carbon electrode materials for electrochemical supercapacitors. Сб. на научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 54, 10.1, 2015, ISSN:1311-3321, 89 - 95
 16. Gergova, R.T., Slavova, M.P., Boev, V.I., Mourdjeva, M.S., Yotova, L.K., Georgieva-Nikolova, R.T., Comparative investigation the feasibility of bacterial biofilms formation on the surface of hybrid material UREASIL. Bulgarian Chemical Communications, 47, 2, Journal of the Chemical Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2015, ISSN:0324-1130, 706 - 713. ISI IF:0.349
 17. Geagea, M., Genov, I., Stoynov, Z., Vladikova, D., Chesnaud, A., Thorel, A., Permeability of Gases in the Anode of an Anode Supported SOFC. ECS Transactions (ECST), 68, 1, 2015, ISSN:1938-6737, DOI:doi: 10.1149/06801.1185ecst, 1185 - 1192
 18. G. Ivanova, L. Stoyanov, S. Terzieva, A. Stoynova-Ivanova, M. Mladenov, D. Kovacheva, R. Raicheff, Stability of superconducting phase BSCCO ceramics in strong alkaline Solution, Nanoscience and Nanotechnology 14, Eds. Е. Balabanova, E. Mileva, Publ. BPC ltd., Sofia (2014) p. 33-35
 19. Sv. Veleva, R. Angelova, L. Stoynov, V. Grudeva, D. Kovacheva, M. Mladenov, R. Raicheff, Biogenic iron oxide-based nanocopmposite electrodes for hybrid battery supercapacitor systems, Nanoscience and Nanotechnology 14, Eds. Е. Balabanova, E. Milev, Publ. BPC ltd., Sofia (2014) pp. 50-52.
 20. D. Vladikova, Z. Stoynov, A. Chesnaud, A. Thorel, M. Vivianu, A. Barbucci, G. Raikova, P. Carpanese, M. Krapchanska, E. Mladenova, Application of Yttrium doped Barium Cerate for Improvement of the Dual Membrane SOFC Design, International Journal of Hydrogen Energy (2014), 39(36) 21561-21568.
 21. Z. Stoynov, E. Mladenova, D. Levi, D. Vladikova, Permittivity Spectroscopy - an insight into materials properties, Acta Chimica Slovenica, 61 (2) (2014) 255-262
 22. M. Krapchanska, D. Vladikova, Z. Stoynov, A. Chesnuad, A. Thorel, G. Raikova, E. Mladenova, I. Genov, Impedance Studies of Porous Electrolyte with Mixed Ion Conductivity, Bulg. Chem. Communic, 45/Special Issue A (2013) 135-139
 23. M. Markova-Velichkova, V. Tumbalev, L. Stoyanov, S. Veleva, D. Nihtiyanova, M.Mladenov, R. Raicheff, D. Kovacheva, “XRD and TEM characterisation of the morphology of ZnO powders prepared by different methods” (2013) Bulg. Chem. Communic., 45(4), 427-433.
 24. Mladenov. M., Alexandrova. K., Petrov. N.V., Tsyntsarski. B., Kovacheva. D., Saliyski. N., Raicheff. R., “Synthesis and electrochemical properties of activated carbons and Li4Ti5O12 as electrode materials for supercapacitors” (2013) J. Solid State Electrochem. 17(8), 2101-2108.
 25. E. Mladenova, D. Vladikova, Z. Stoynov, A. Chesnaud, A. Thorel, M. Krapchanska, “Gases Permeability Study in Dual Membrane Fuel Cell”, (2013) Bulgarian Chemical Communications 45(3), 366-370.
 26. Massimo Viviani, Alain Sylvain Thorel, Antonio Barbucci, Daria Vladikova, Anthony Chesnaud, Ivaylo Genov, Gergana Raikova, Elisa Mercadelli, Paolo Piccardo, Maria Paola Carpanese, Zdravko Stoynov, Sabrina Presto, and Alessandra Sanson, “Innovative Dual Membrane Architecture for Reversible Fuel Cells” (2013) ECS Trans., 57(1), 3143-3149.
 27. A.S. Thorel, J. Abreu, S.A. Ansar, A. Barbucci, T. Brylewski, A. Chesnaud, Z. Ilhan, P. Piccardo, J. Prazuch, S. Presto, K. Przybylski, D. Soysal, Z. Stoynov, M. Viviani, D. Vladikova, Proof of Concept for the Dual Membrane Cell, I. Fabrication and Electrochemical Testing of First Prototypes, (2013) J. Electrochem. Soc. 160(4) pp. F360-F366; doi:10.1149/2.051304jes
 28. Stanislav S. Slavov, Milena Z. Krapchanska, Elena P. Kashchieva, Svetlin B. Parvanov, Yanko B. Dimitriev, ”Dielectric properties of bismuth titanate ceramics containing SiO2 and Nd2O3 as additives” (2012) Processing and Application of Ceramics 6(3) pp.117-122.
 29. D. Vladikova, Z. Stoynov, G. Raikova, M. Krapchanska, A. Thorel, A. Chesnaud, “Dual membrane fuel cell – impedance approach for proof of concept”, (2012) Bulgarian Chemical Communications, 44(4), pp.364-370.
 30. G. Raikova, M. Krapchanska, I. Genov, G. Caboche, L. Combemale, A. Thorel, A. Chesnaud, D. Vladikova, Z. Stoynov, “Impedance Investigation of BaCe0.85Y0.15O3-δ Properties for Hydrogen Conductor in Fuel Cells”, (2012) Bulgarian Chemical Communications, 44(4), pp.389-394.
 31. A.M. Ionascu, G. Raikova, E. Mladenova, I. Mercioniu, “Electrochemical analysis of solid oxide electrolytes for intermediate temperature fuel cell”, (2012) Bulgarian Chemical Communications, 44(4), pp.395-398.
 32. Massimo Viviani, Giovanna Canu, Maria Paola Carpanese, Antonio Barbucci, Alessandra Sanson, Elisa Mercadelli, Cristiano Nicolella, Daria Vladikova, Zdravko Stoynov, Anthony Chesnaud, Alain Thorel, Zeynep Ilhan, Sayed-Asif Ansar, “Dual Cells with Mixed Protonic-Anionic Conductivity for Reversible SOFC/SOEC Operation” Fuel Cells 2012 Science & Technology – A Grove Fuel Cell Event, Energy Procedia, Vol. 28, 2012, pp. 182-189.
 33. Stoynov, Z.B., Vladikova, D.E., Mladenova, E.A., “Gigantic enhancement of the dielectric permittivity in wet yttrium-doped barium cerate”, (2012) Journal of Solid State Electrochemistry, DOI:10.1007/s10008-012-1916-z
 34. D. Vladikova, Z. Stoynov, G. Raikova, A. Thorel, A. Chesnaud, J. Abreu, M. Viviani, A. Barbucci, Z. Ilhan, P. Carpanese, S. Presto, Proc. 15th European Fuel Cell Forum 2011, 28 June – 1 July 2011, Lucerne Switzerland, Ch. 18/B1205, pp. 29-41.
 35. Daria Vladikova, Zdravko Stoynov, Gergana Raikova, Milena Krapchanska, Alain Thorel, Anthony Chesnaud, „Dual membrane fuel cell – impedance approach for proof of concept”, Proc. 9th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis, 02-05 June 2011, Sv. Andrija, Rovinj, Croatia (http://accessimpedance.iusi.bas.bg, Imp. Contrib. Online 9 (2011) pp.P6-1–P6-10), NSSN 03224-1130.
 36. J. Marcheva, R. Raicheff “Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions” Proc. 8-th International congress “Machines, Technologies, Materials 2011”, Tech. Union Publ., Sofia, 2011, vol.1, pp.145-148. N.Saliyski, D. Kovacheva, M. Mladenov, K. Aleksandrova, R.Raicheff, “Nanosized spinel-spinel lithium ion battery”, Nanoscience & Nanotechnology, E. Balabanova, I. Dragieva (Eds.), Marin Drinov Publ. House, Sofia, 2011, pp. 170-173.
 37. R. Nikolov, D. Kovacheva, M. Mladenov, N. Velichkova, R. Raicheff, P. Tzvetkova, “On the relation between texture parameters and double layer capacitance of activated carbon”, J. Univ. Chem. Technology and Metallurgy 46, 2011, pp. 275-282.
 38. G. Raikova, D. Vladikova, Z. Stoinov, ”Differential impedance analysis of the cathode compartment in dual membrane fuel cell’ Bulg. Chem. Commun., 43, 2011, pp.133-137, ISSN 0324-1130.
 39. M. Mladenov, N. Petrov, T. Budinova, V. Tsynsarski, N. Saliyski, D. Kovacheva, R. Raicheff, “Synthesis and electrochemical properties of electrode materials for supercapacitors”, Bulg. Chem. Commun., 43, 2011, pp.125-132, ISSN 0324-1130
 40. M. Krapchanska, D. Vladikova, G. Raikova, M. Slavova, Z. Stoinov, “Differential impedance analysis of BaCe0.85Y0.15O2.925 “, Bulg. Chem. Commun. 43, 2011, pp.120-124, ISSN 0324-1130.
 41. M. Mladenov, N. Petrov, D. Kovacheva, R. Raicheff “Synthesis and electrochemical electrochemical properties of activated carbons and Li4Ti5O12 as electrode materials for supercapacitors”, J. Solid State Electrochem., Springer-Verlag, 2011, DOI 10.1007/s 10008-011-1426-6, ISSN: 1433-0768.
 42.  Z. Ilhan, A. Ansar, N. Wagner, S. Presto, M.Viviani, A. barbucci, D. Vladikova, Z. Stoynov, A. Thorel, “Towards understanding the dual membrane fuel cell (IDEAL Cell) using a metallic central membrane”, Solid Oxide Fuel Cells 12 (SOFC-XII) 35/1 (2011) 769-775, ISBN: 978-1-56677-554-0.
 43. Massimo Viviani, Sabrina Presto, Antonio Barbucci, Maria P. Carpanese, Roberta Amendola, Alain S. Thorel, Anthony Chesnaud, Joao Abreu, Remi Costa, Zeynep Ilhan, Sayed-Asif Ansar, Daria E. Vladikova and Zdravko B. Stoynov, MRS Proceedings, 2011, Vol. 1330, mrss11-1330-j05-04 doi:10.1557/opl.2011.1338, ISSN: 1946-4274.
 44. D. Vladikova, Z. Stoynov, G. Raikova, A. Thorel, A. Chesnaud, J. Abreu, M. Viviani, A. Barbucci, S. Presto, P. Carpanese, “Impedance spectroscopy studies of dual membrane fuel cell”, Electrochim. Acta 56, 2011, pp.7955-7962, ISSN 0013-4686.