Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ брой 3/05.01.2018 г.

Жури

 • проф. дн Дария Владикова (ИЕЕС - БАН) -
 • доц. д-р Гергана Райкова (ИЕЕС - БАН) -
 • доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. дн Александър Милчев (ИФХ - БАН) -
 • доц. д-р Рени Томова (ИФХ - БАН) -

Кандидати

ас. д-р Емилия Ангелова Младенова

Решение

 

НС на ИЕЕС, състоял се на 04.04.2018 г., избира ас. д-р Емилия Ангелова Младенова на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2018).

 

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ брой 60/25.07.2017 г.

Жури

 • проф. д-р Антон Момчилов (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. д-р Веселин Найденов (ИЕЕС - БАН) -
 • доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. д-р Николай Божков (ИФХ - БАН) -
 • доц. д-р Рашко Рашков (ИФХ - БАН) -

Кандидати

ас. д-р Мария Борисова Матракова

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 12.10.2017 г., избира ас. д-р Мария Борисова Матракова на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” за нуждите  на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 12/2017).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ брой 46/09.06.2017 г.

Жури

 • проф. д-р Веселин Найденов (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. д-р Антон Момчилов (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС - БАН) -
 • проф. д-р Николай Божков (ИФХ - БАН) -
 • доц. д-р Катя Игнатова (ХТМУ - София) -

Кандидати

ас. д-р Симеон Методиев Станков

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 14.09.2017 г., избира ас. д-р Симеон Методиев Станков на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” за нуждите  на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 11/2017).

 • 1
 • 2
 • 3