Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 12/12.02.2021 г.

Жури

 • проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Виктор Боев (ИЕЕС-БАН) -
 • доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС-БАН) -
 • доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) -
 • доц. д-р Йорданка Трифонова (ХТМУ-София) -

Кандидати

ас. д-р Деница Владимирова Ничева

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 28.04.2021 г., избира ас. д-р Деница Владимирова Ничева  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Материали за енергия" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 05/2021).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Електрохимия (вкл. химични източници на ток), за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН обявен в ДВ, брой 12/12.02.2021 г.

Жури

 • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Виктор Боев (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН) -
 • доц. д-р Рени Томова (ИОМТ-БАН) -

Кандидати

ас. д-р Любомир Сосеров

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 20.05.2021 г., избира ас. д-р Любомир Сосеров  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 06/2021).

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Електрохимия (вкл. химични източници на ток), за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН в ДВ, брой 12/12.02.2021г.

Жури

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 17.06.2021 г., избира гл. ас. д-р Галин Русев Борисов  на академичната длъжност „доцент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 09/2021).

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 9