Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

В момента няма обявен конкурс за професор.
В момента няма обявен конкурс за доцент.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ брой 3/05.01.2018 г.

Жури

    Кандидати

    Решение

    .