Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 1/04.01.2022 г.

Жури

  Кандидати

  Решение

  .

  В момента няма обявен конкурс за доцент.

  Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

   

  Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 103/10.12.2021 г.

  Жури

   Кандидати

   Решение

   .

   Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 88/22.10.2021 г.

    

   Жури

   • проф. д-р Люцкан Люцканов (ИИХ-БАН) -
   • доц. д-р Кристиян Гергинов (ХТМУ) -
   • доц. д-р Рени Томова (ИОМТ-БАН) -
   • проф. д-р Ива Бетова (ИЕЕС-БАН) -
   • доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС-БАН) -

   Кандидати

   ас. д-р Иво Бърдаров

    Решение

    .

    Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 88/22.10.2021 г.

    Жури

    • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН) -
    • проф. д-р Дария Владикова (ИЕЕС-БАН) -
    • проф. д-р Виктор Боев (ИЕЕС-БАН) -
    • доц. д-р Елена Разказова (ИИХ-БАН) -
    • доц. д-р Ангелина Попова (ХТМУ) -

    Кандидати

    ас. д-р Елена Михайлова-Димитрова

     Решение

     .