Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

ИЕЕС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в областа на биоелектрохимичните системи по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)", обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 57/04.07.2023 г.

Жури

  • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС) -
  • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС) -
  • чл.-кор. дн Тони Спасов (СУ „Св. Климент Охридски“) -
  • проф. дн Марияна Аргирова (МУ-Пловдив) -
  • проф. дн Мартин Божинов (ХТМУ) -
  • проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) -
  • проф. д-р Драгомир Янков (ИИХ-БАН) -

Кандидати

Решение

.

В момента няма обявен конкурс за доцент.
В момента няма обявен конкурс за главен асистент.