Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока), за нуждите на секция „Наноразмерни материали“, обявен в ДВ, брой: 22, от дата 13.03.2018 г.

Жури

Кандидати

Решение

.

В момента няма обявен конкурс за доцент.
В момента няма обявен конкурс за главен асистент.