Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Мисия

на ИЕЕС - БАН

Мисията на ИЕЕС е да изгражда, развива и съхранява потенциал от научни знания за производство, внедряване и експлоатация на съвременни ефективни технологии за електрохимични енергийни системи и обучение на високо специализирани кадри с експертни и консултативни възможности на национално и международно ниво. Повече от пет десетилетия в ИЕЕС се извършват изследователски дейности в областта на фундаменталната и приложна електрохимия, които понастоящем са структурирани в четири тематични платформи:

  • Батерии. Изследвания и разработки насочени към създаване на нови типове презареждаеми батерии – оловни, литиеви, металовъздушни, суперкондензатори за съхранение на енергия и за захранване на хибридни и електрически превозни средства.
  • Водород и горивни клетки. Изследвания в областта водородната енергетика - разработване и усъвършенстване на технологии за електрохимично получаване, съхранение и преобразуване на «зелен» водород, развитие на горивни и обратими клетки; създаване на прототипи на водородни енергийни системи.
  • Материали за енергия. Разработване и изпитване на нови материали (катализатори, каталитични носители, електроди, електролити, добавки, инхибитори), за приложение в различни електрохимични системи (батерии, горивни клетки, електрохимични сензори и др.); изучаване на процеси, механизми и явления за придобиване на нови знания.
  • Теоретична електрохимия и електрохимични методи. Разработване и въвеждане на съвременни електрохимични методи, техники, инструменти и технологии за охарактеризиране, тестване, мониторинг и диагностика на работата на различни електрохимични системи; обучение на специалисти, докторанти и постдокторанти.

ИЕЕС изпълнява проекти, финансирани от Национален фонд за научни изследвания, Националeн иновационен фонд, Европейски рамкови програми, НАТО, ЮНЕСКО, Глобалния консорциум за оловни акумулатори (ALABC) и други международни организации; сътрудничи с фирми от страната и чужбина и изпълнява целево възложени научно-приложни задачи.

ИЕЕС е учредител на Българското електрохимично дружество и съосновател на Българското водородно общество.