Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Мисия

на ИЕЕС - БАН

Мисията на ИЕЕС е изграждане и развитие на потенциал от научния знания и високо специализирани кадри за създаване на съвременни ефективни технологии за електрохимични енергийни системи.

В института се провеждат фундаментални и приложни изследвания в областите електрохимични източници на ток, наноматериали, електрохимично материалознание; разработват се електрохимични методи, техники и инструменти; създават се нови технологии. Научната политика на ИЕЕС следва механизмите за създаване на Европейското изследователско пространство (ERA) - преодоляване на фрагментирането в научната тематика и прилагане на мултидисциплинарен подход чрез екипно омрежване. Тя е съобразена с главните тематични приоритети на европейските научни програми и инициативи, залегнали в Стратегия „Европа 2020” на национално ниво:

Тематиката на ИЕЕС е в научните приоритети на БАН (направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”) и е пряко свързана с непосредствените нужди на българската икономика. Тя е обединена в две тематични платформи – “Батерии“ и „Горивни клетки и водород“ и включва:

  • нови типове презареждаеми батерии – оловни, литиеви, металовъздушни, суперкондензатори за съхранение на енергия и за захранване на хибридни и електрически превозни средства
  • водородна енергетика (горивни клетки и електролизьори, обратими системи за генерация и конверсия на водород при интегриране с възобновяеми енeргийни източници);
  • съвременни електрохимични методи за мониторинг и диагностика на системи за акумулиране на енергия;
  • нови материали за мултифункционални приложения;
  • мултидисциплинарно обучение с цел подготовка и изграждане на висококвалифицирани специалисти и учени.

Със своя научен потенциал, опит и експертиза институтът подпомага изпълнението на конкретни области от Стратегия „Европа 2020” на национално ниво (Национален приоритет 1. „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на „зелени” и екотехнологии“ от Стратегията за развитие на науката в България). Координираната от ИЕЕС разпределена научна инфраструктура “Съхранение на енергия и водородна енергетика“ е включена в актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура.

ИЕЕС е учредител на Българското електрохимично дружество и съосновател на Българското водородно общество.