Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Наноразмерни материали

тел: (+359 2) 979 2783, ел. поща: antonia.stoyanova@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Научно-изследователската дейност на секция „Наноразмерни материали“ е съсредоточена в създаване на нови електродни наноразмерни материали с предварително зададени свойства за хибридни суперкондензаторни системи. Прилага се комплекс от съвременни физични методи за анализ на получените материали. Разработват се композитни електроди с оптимизиран дизайн и различни видове електролити (водни и безводни). Провеждат се електрохимични изпитания с оглед на създаване на интелигентна електронна система за управление на хибридни суперкондензаторни конфигурации, насочени към практически приложения.
Секциятa има и компетентност в подобряване на експлоатационните характеристики на никел-цинкови акумулаторни батерии чрез усъвършенстване конструкцията на цинковия електрод и оптимизиране на активната му маса с различни опроводяващи добавки.

Състав

 • доц. д-р Антония Стоянова (ръководител)
 • гл.ас. д-р Галя Митрова
 • ас. Светлана Велева
 • ас. Борислав Лещански
 • Любомир Сосеров, докторант
 • Боряна Караманова, докторант
 • Андрей Младенов, технолог
Staff

Проекти (2011 - 2017)

 • Влияние на вида на електролита върху капацитивните свойства на хибридни суперкондезаторни системи,  Програма за подпомагане на млади учени, ДФНП-17-148
 • "Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментални и теоретични изследвания", ФНИ ДН09/13
 • "Композити на основата на Ni(OH)2, MnO2 и активен въглен като електроден материал за хибридни суперкондензатори", Програма за подпомагане на млади учени, ДФНП-42
 • „Развитие на ново поколение електродни материали за електрохимични източници на ток на база биопродукти и зелени технологии”, БАН
 • „Системи за съхранение на основата на асиметрични и хибридни суперкондензатори с нанокомпозитни електроди“, ФНИ Е02/18

Публикации (2011 - 2017)

 1. Ivanova, G., Stoyanova, A., Soserov, L., Kovacheva, D., Karashanova, D., Influence of the structure and morphology MnO2 on the electrochemical performance of supercapacitor systems. Bulgarian Chemical Communications, Bulgarian Academy of Sciences, 49A, 2017, 71-76.
 2. Veleva, S., Stoyanova, A., Raicheff, R., Kovacheva D., Mladenov, M., Electrochemical hybrid supercapacitors based on activated carbon and iron oxides, Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 4, 2017, 179-188.
 3. Girginov, Ch., Veleva, S., Kozhuharov, S., Stoyanova, A., Lefterova, E., Mladenov, M., Raicheff, R., А comparative study on application of biogenic hematite and magnetite as electrode materials in hybrid supercapacitors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 2017, 557-563.
 4. Soserov, L., Stoyanova, A., Stoyanova, R., Activated nanoporous carbons as electrode materials for supercapacitors in aqueous electrolyte. Bulgarian Chemical Communications, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Chemical Communications, 49F, 2017, 15-21.
 5. L. Soserov, T. Boyadzhieva, V. Koleva, Ch. Girginov, A. Stoyanova, R. Stoyanova, Effect of the electrolyte alkaline ions on the electrochemical performance of α-Ni(OH)2/ activated carbon composites in the hybrid supercapacitor cell, Chemistry Select 2, 2017, 2, 6693 – 6698.
 6. Stoyanova, A., Islam, M., Borisov, G., Bredow, T., Lefterova, E., Slavcheva, E., Effect of Partial Replacement of Pt-Based Catalysts with Fe- and Co-for Oxygen Evolution Reaction in Pem Water Electrolysis: A Combined Theoretical and Experimental Study. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3, 3, 2016, 158-165.
 7. Soserov, L., Boyadzhieva, T., Koleva, V., Stoyanova, A., Stoyanova, R., The capacitive performance of l-Ni(OH)2-based composites for hybrid supercapacitors. ECS Transaction, 74, 1, Electrochemical Society, 2016, 213-222.
 8. Veleva, S., Stoyanov, L., Stoyanova, A., Girginov, Ch., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff R., A hybrid supercapacitor: activated carbon/LiBF4/activated carbon-biogenic Fe2O3 composite. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 4, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 758-762.
 9. Raicheff, R., Mladenov, M., Stoyanov, L., Boshkov, N., Bachvarov V., Novel current collector and active mass carrier of the zinc electrode for alkaline nickel-zinc batteries. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 1, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 61-65.
 10. Stoyanova-Ivanova, A., Terzieva, S., Ivanova, G., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Georgieva, S., Blagoev, V., Zaleski, A., Mikli, V., The use of high -temperature superconducting cuprate as a dopant to the negative electrode in Ni-Zn batteries, Bulgarian chemical communications, 47, 1, 2015, 221 - 228.
 11. Stoyanov, L., Terzieva, S., Stoyanova, A., Stoyanova-Ivanova, A., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Superconducting BSCCO ceramics as additive to the zinc electrodе mass in rechargeable nickel-zinc batteries, Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 2, 2, 2015, 83 - 91.
 12. Ivanova S., Zhecheva E., Nihtianova D., Mladenov M., Stoyanova R., Electrochemical intercalation of Li+ into nanodomain Li4Ti5O12 , Journal of Alloys and Compounds, 2013, 561, 252-261
 13. Trenev V., Mladenov M., Stoyanov L., Computer controlled system for Ni-Zn cells charge and discharge testing, Complex Control Systems (2013) 113 – 118
 14. Markova-Velichkova M., Tumbalev V., Stoyanov L., Veleva S., Nihtiyanova D., Mladenov M., Raicheff R., Kovacheva D., XRD and TEM characterisation of the morphology of ZnO powders prepared by different methods, Bulg. Chem. Communic., 45, 2013, 427-433
 15. Mladenov. M., Alexandrova. K., Petrov. N.V., Tsyntsarski. B., Kovacheva. D., Saliyski. N., Raicheff. R., Synthesis and electrochemical properties of activated carbons and Li4Ti5O12 as electrode materials for supercapacitors, J. Solid State Electrochem., 17, 2013, 2101-2108
 16. Ivanova G., Stoyanova-Ivanova A., Terzieva S., Kovacheva D., Mladenov M., Blagoev B., Dimitrov D., Opportunites for improving the electrochemical characteristics of Ni-Zn batteries using high temperature superconducting ceramic, Proc. 12th Cryogenics International Conference 2012, Dresden, Germany, September 11-14, 2012, 346-350
 17. Mladenov M., Petrov N., Budinova T., Tsynsarski V., Saliyski N., Kovacheva D., Raicheff R., Synthesis and electrochemical properties of electrode materials for supercapacitors, Bulg. Chem. Commun., 43, 2011,125
 18. Nikolov R., Kovacheva D., Mladenov D., Velichkova N., Raicheff R., Tzvetkova P., On the relation between texture parameters and double layer capacitance of activated carbon, J. Univ. Chem. Technology and Metallurgy 46, 2011, 275-282
 19. Yoncheva M., Koleva V., Mladenov M., Sendova-Vassileva M., Nikolaeva-Dimitrova M., Stoyanova R., Zhecheva E., Carbon-coated nano-sized LiFe1-x MnxPO4 solid solutions (0 ≤ x ≤1) obtained from phosphate-formate precursors, J. Mater. Sci, 46, 2011, 7082 – 7089