Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“

19.08.2020
Дами и господа,

предоставяме ви информация към обществена поръчка  с предмет: „Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“ във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-1.002-0014-С01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., обявена чрез ЦАЙС на 19.08.2020г. с Решение № 01481-2020-0005 на директора на ИЕЕС проф.дхн Евелина Славчева.

 

Обявление за поръчка - ЗОП

Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение 0148-2020-0005

Документация СМР Лаб 1 3 5

Приложение 1 Техническа спецификация

Приложение 2 Методика за комплексна оценка

Приложение 3 Проект на договор

Публикувано на 19.08.2020г. в 21:15 часа

 

Обявление за възложена поръчка ЗОП

Публикувано на 21.08.2020г. в 10:56 часа