Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 6 броя металообработващи машини на Института по електрохимия и енергийни системи.

26.01.2021

На 02.02.2021г. от 10.00 часа в сградата на ИЕЕС-БАН на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 10, ет. 2, зала 20,  ще се проведе първи търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 6 броя металообработващи машини на Института по електрохимия и енергийни системи.

Тръжната документация може да бъде получена безплатно в сградата на ИЕЕС-БАН, на адрес 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, блок 10, ет. 2, Секретариат, всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. или да се изтегли от настоящата страница, от датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга до изтичане на срока за подаване на заявленията

В срок до 01.02.2021г., 15.00 ч. /краен срок/ кандидатите за участие в търга подават Заявления за участие в търга, заедно с необходимите документи – приложения към тях, на адрес: 1113 София, ул. „Академик Георги Бончев” блок 10, ет. 2, Секретариат.

 

Обявление

Извадка от заповед

приложение 1 описание

приложение 2 тръжен лист

приложение 3 заявление

приложение 4 декларация за извършен оглед

приложение 5 ценова оферта

приложение 6 тръжен протокол

приложение 7 договор